Description of my image
   ພວກເຮົາທີມງານອີໂຄນັອກສ໌ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ "ກອງປະຊຸມວຽກງານຕ້ານການຄ້າສັດປ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ" ທີ່ ໂຮງແຮມ ລິຊ່າ ແກຮນ ວັງວຽງ ໃນວັນທີ 21-22 ພະຈິກ 2023.

ພວກເຮົາທີມງານອີໂຄນັອກສ໌ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ "ກອງປະຊຸມວຽກງານຕ້ານການຄ້າສັດປ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ" ທີ່ ໂຮງແຮມ ລິຊ່າ ແກຮນ ວັງວຽງ ໃນວັນທີ 21-22 ພະຈິກ 2023.

Published: 22 Nov 2023

Type 03

.
 ພາຍໃນວັນທີ 21-22 ພະຈິກ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ພວກເຮົາທີມງານອີໂຄນັອກສ໌ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ "ກອງປະຊຸມວຽກງານຕ້ານການຄ້າສັດປ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ" ທີ່ ໂຮງແຮມ ລິຊ່າ ແກຮນ ວັງວຽງ.
 ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍໄດ້ມີຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກສ່ວນລັດ, ເອກະຊົນ, ສະຖານທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອ ແລກປ່ຽນ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນງານຂອງ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 1 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານ ກໍໄດ້ສົນທະນາ ສ້າງຍຸດທະສາດດ້ານວຽກງານຕ້ານການຄ້າສັດປ່າຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2035.
ເຊິ່ງໃນງານຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຶກຄື້ນ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແບ່ງປັນ ປະສົບການ ທັງຄວາມສຳເລັດ-ຂໍ້ທ້າທາຍ ທີ່ໄດ້ພົບເຈີ ແລະ ກໍໄດ້ຫາທາງແກ້ໄຂຊ່ວຍກັນ ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ປັບປຸງເພື່ອນຳໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍ ລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານ ຕ້ານການຄ້າ-ຂາຍ ສັດປ່າ ໃນລາວໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນຫລາຍຂຶ້ນ.
ຂໍຂອບໃຈ ທີມງານ ກົມກວດກາປ່າໄມ້, GIZ ທີ່ໄດ້ຈັດງານຄັ້ງນີ້ຂຶ້ນ ແລະ ຂໍຂອບໃຈ ບໍລິສັດ ຄາລິຕັສ ທີ່ໄດ້ມາເປັນຄູຝຶກເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ.
#Sustainlaos #ລາຍຍືນຍົງ #conservation #Stopwildlifecrime #iwt

Ready to Get In Touch?

Phone Number

020 5964 4074

020 2228 6802

Email

info@econoxlaos.com

Social Media

Also Find Us On

Description of my image
Description of my image
We make environment solutions inclusive for everyone. Our aim is to embrace the innovative ideas into shaping the harmony of environmental conservation and development.

© Copyright - 2024 Econox Laos. All Rights Reserved.