Description of my image
ການເຝິກອົບຮົມທີ່ມ່ວນຊື່ນແລະໄດ້ຮັບເທັກນິກໃໝ່ໆໃນການ ສ້າງ Self- banding ແລະ ທັກສະດ້ານການເວົ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ ຂອງໄວໜຸ່ມຜູ້ພິທັກສັດປ່າ ໃນວັນທີ26ເດືອນສິງຫາປີ2023.

ການເຝິກອົບຮົມທີ່ມ່ວນຊື່ນແລະໄດ້ຮັບເທັກນິກໃໝ່ໆໃນການ ສ້າງ Self- banding ແລະ ທັກສະດ້ານການເວົ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ ຂອງໄວໜຸ່ມຜູ້ພິທັກສັດປ່າ ໃນວັນທີ26ເດືອນສິງຫາປີ2023.

Published: 26 Aug 2023

Type 03

ເປັນອີກມື້ໜຶ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຄວາມຮູ້ສຶກໃນມື້ດຽວຈາກແຂກຮັບເຊີນທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍໃນສາຍວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ຈະມາແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຜູ້ພິທັກສັດປ່າ.
ເປັນອີກຫນຶ່ງມື້ທີ່ຂຸ້ນຂ້ຽວ ເຕັມໄປດ້ວຍ​ຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ການແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ຈາກແຂກຮັບເຊີນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປະສົບການ ໃນສາຍວຽກທີ່ແຕກຕ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຮູ້ດ້ານ ການສ້າງ Self-branding ຈາກ ອ້າຍ ລູ່ ສຸະພານິດ ວົງແສງທອງ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານ ທັກສະການເວົ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ ໂດຍ ໂຄສົກໃນຕຳນານ ເອື້ອຍ ແສງດາລາ ສີຫາວົງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ ບັນດາ ໄວໜຸ່ມຜູ້ພິທັກສັດປ່າ ໃນວັນເສົາ ທີ 26 ສິງຫາ 2023 ນີ້
> ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ເຮົາຍັງໄດ້ມີການບັນຍາຍ ຈາກໄວໜຸ່ມລຸ້ນທີ 1​ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຫຼື CITES ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການອະນຸຮັກໃຫ້ແກ່ ໄວໜຸ່ມລຸ້ນທີ 2 <
ການຮ້ອງເພັງ, ການຫຼິ້ນເກມ ແລະ ການເລົ່ານິທານ ກໍໄດ້ເປັນເຄັດບໍ່ລັບໃນການນຳສະເໜີໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ ຈາກ: ໂຄສົກ ສອນດາລາ ສີຫາວົງ
ຖ້າຫາກສົນໃຈໃນວຽກງານນີ້ ສາມາດຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ໃໝ່ໃນໂພສຕໍ່ໄປ.

Ready to Get In Touch?

Phone Number

020 5964 4074

020 2228 6802

Email

info@econoxlaos.com

Social Media

Also Find Us On

Description of my image
Description of my image
We make environment solutions inclusive for everyone. Our aim is to embrace the innovative ideas into shaping the harmony of environmental conservation and development.

© Copyright - 2024 Econox Laos. All Rights Reserved.