Description of my image
ງານປະຖົມນິເທດ ໄວໜຸ່ມຜູ້ພິທັກສັດປ່າເພື່ອຕ້ານ ການຊື້-ຂາຍແບບຜິດກົດຫມາຍໃນ ປີ 2023.

ງານປະຖົມນິເທດ ໄວໜຸ່ມຜູ້ພິທັກສັດປ່າເພື່ອຕ້ານ ການຊື້-ຂາຍແບບຜິດກົດຫມາຍໃນ ປີ 2023.

Published: 13 Aug 2023

Type 03

.
ໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານໂຄງການ ຕ້ານການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ໄລຍະທີ 3​ຮ່ວມກັບຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, Econoxlaos EEALaos ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ , ໄດ້ຈັດງານປະຖົມນິເທດຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການພົບປະກັນຮອບທຳອິດຂອງບັນດາໄວໜຸ່ມທຸກຄົນ ແລະ ທີມການໂຄງການ .
ເຊິ່ງໃນງານຄັ້ງນີ້ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ໂອ້ລົມກັນເພື່ອເປັນການຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນລະຫວ່ງໄວໜຸ່ມຮຸ່ນທີ 1​ ແລະ ຮຸ່ນທີ 2 ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເປັນໄປດ້ວຍຄວາມລາບລື່ນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໄປໄດ້ດ້ວຍດີ.
ສຸດທ້າຍນີ້, ຂໍຂອບໃຈ Association Anoulak ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູບປຶ້ມທີ່ອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ ເຊັ່ນ: ຄວາມມະຫັດສະຈັນແຫ່ງສາຍພູຫຼວງ ແລະ ລິ່ນເປັນຕະກຸນສັດມີເກັດ ໃຫ້ກັບນ້ອງໆຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຂອງພວກເຮົາ.

Ready to Get In Touch?

Phone Number

020 5964 4074

020 2228 6802

Email

info@econoxlaos.com

Social Media

Also Find Us On

Description of my image
Description of my image
We make environment solutions inclusive for everyone. Our aim is to embrace the innovative ideas into shaping the harmony of environmental conservation and development.

© Copyright - 2024 Econox Laos. All Rights Reserved.